Zorgverstrekking

De medewerkers van het Initiatief voor Beschut Wonen CASMMU zijn maatschappelijk werkers en paramedici (gegradueerden of masters: ergotherapeuten, kinesisten, psychologen, verpleegkundigen, …). Sommigen werken op beide sites voor volwassenen.

Elke medewerker heeft de taak om bewoners te begeleiden en bij te staan bij hun maatschappelijke herintegratie.

Door de diversiteit in de opleidingen kan het team mogelijkheden bekijken om antwoorden te bieden voor vaak complexe situaties.

Voor de twee sites voor volwassenen zijn er twee artsen-psychiaters en voor de site voor adolescenten is er één arts-psychiater.

Het Initiatief voor Beschut Wonen CASMMU vangt volwassen bewoners op twee sites op: site FOCH et site LAMBIOTTE.

De omkadering is aangepast aan elke bewoner. Ze houdt rekening met zijn moeilijkheden en competenties. Dit maakt een geïndividualiseerde algemene aanpak mogelijk ter ondersteuning van de aanvaarding en de omgang met de mentale stoornis, gekoppeld aan zelfontplooiing.

De zorgmodaliteiten op beide sites zijn identiek, hoewel sommige aspecten verschillen omwille van geografische verschillen of een ander personeelssamenstelling.

De zorgmodaliteiten van het Initiatief voor Beschut Wonen zijn identiek voor alle bewoners, ongeacht hun wettelijk statuut, al is het uiteraard onmogelijk om geen rekening te houden met wettelijke beperkingen bij de zorgverstrekking.

Sinds 2014 is er een nieuw type zorgverstrekking mogelijk, de zogeheten “Beshut Wonen + Transito”. Het betreft een zeer bijzondere begeleiding met opdrachten die sterk verschillen van de klassieke opdrachten bij het beschut wonen en een veel kortere verblijfsduur (gemiddeld 4 tot 6 maanden).

“Transito” is een venieuwend en uniek initiatief in België. Het biedt een tijdelijk levenskader (transitie) en ruimte om op proef in vrijheid gestelde gebruikers, die afkomstig zijn van de Psychiatrische Vleugel, een instelling voor sociaal verweer of het ziekenhuis en die wachten op de beschikbaarheid van een plaats voor beschut wonen waarvoor zij eerder werden goedgekeurd.

De medische en psychosociale zorg in het kader van dit project verschillen aanzienlijk van de behandeling van de andere bewoners van het Initiatief voor Beschut Wonen. Het team biedt een intensievere omkadering met het oog op de versterking van de zelfredzaamheidscapaciteiten van de bewoner, waarbij alle nodige sociale en administratieve stappen worden gezet en zo zijn verblijf in de entiteiten voor beschut wonen, waar hij op termijn terechtkomt, zo goed mogelijk wordt voorbereid. “Transito” kan op deze manier een springplank zijn naar een meer klassieke behandelingsformule die gewoonlijk bij het beschut wonen wordt aangeboden.

De site voor beschut wonen voor adolescenten staat open voor jongens van 16 tot 22 jaar met ernstige psychologische/psychiatrische stoornissen en gedragsstoornissen. Hun geestelijke gezondheid is gestabiliseerd en ze wensen een proces van verzelfstandiging doorlopen met het oog op een realistisch levensproject.

De op deze manier opgevangen jongeren zijn afkomstig van ziekenhuisstructuren, jeugdzorg of hun thuismilieu. De meesten hebben een lange weg afgelegd in een of meerdere instellingen.

Dit zijn de algemene doelstellingen:

  • een structuur voorstellen die voorrang geeft aan begeleiding naar zelfstandigheid;
  • de continuïteit en coherentie van de zorgverstrekking verzekeren;
  • deze jongvolwassenen helpen een netwerk voor hulp en zorg te ontwikkelen;
  • en ten slotte de bewoner over een periode van maximaal drie jaar begeleiden naar een transitie naar het leven op een privé-domicilie of naar andere structuren (appartementen onder toezicht, therapeutische gemeenschappen, …).

Op basis van deze gespecialiseerde en intensieve begeleiding vormt het verblijf in een beschutte woning “een springplank” naar meer zelfstandigheid voor een populatie die de capaciteit heeft om zijn mogelijkheden te ontwikkelen, met een evolutie naar een latere overgang naar niet-omkaderde structuren.

 

à voir également

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

Maarschalk Fochlaan 6
1030 Schaarbeek

T : +32 2 216.35.48

info@casmmu.be


CASMMU Site Lambiotte
C.A.S.M.M.U., Maarschalk Fochlaan 6, Schaerbeek, Belgique