Flat Preloader Icon

Bescherming van persoonsgegevens

De verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens” (“AVG”) is sinds 25 mei 2018 van toepassing. Deze verordening, met als doel het verbeteren van de bescherming van persoonsgegevens, geldt voor onze instelling, zoals voor alle zorginstellingen, vanaf het moment dat deze persoonsgegevens van haar patiënten, werknemers, bezoekers, enz. verwerkt.

Om deze verordening binnen CASMMU toe te passen, is een werkgroep opgericht op het niveau van het geheel van zorg CHJT-CASMMU die de verschillende afdelingen alsook de directie van CASMMU verenigt onder de coördinatie van de algemeen directeur van het CHJT.

Bovendien is een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen die kan worden bereikt via het adres rgpd@chjt.be

à voir également

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

Maarschalk Fochlaan 6
1030 Schaarbeek

info@casmmu.be


NOUS CONTACTER

Merci pour votre message