Flat Preloader Icon

Onze visie

“Ten volle bijdragen aan het zorgtraject van personen met complexe psychische aandoeningen met het oog op hun psychosociale re-integratie”

Re-integratie is een complex, en vaak traag, proces, waarvoor een geheel van fasen nodig is die zijn aangepast aan de evolutie van de geestelijke gezondheid van elke patiënt. Het uiteindelijke doel van dit zorgtraject is dat de personen in hun eigen leefomgeving en hun eigen sociale context worden behandeld.

Door het ter beschikking stellen van gebouwen en het gebruik van teams van professionals, begeleidt CASMMU de patiënt bij zijn sociale re-integratie en biedt het een toekomst voor de gebruikers, hun naasten en de maatschappij.

CASMMU spant zich onafgebroken in voor een optimale continuïteit van zorg, aangepast aan elke patiënt, die perfect aansluit op zijn traject richting zelfstandigheid.

Door toe te zien op het welzijn van de patiënt en van het personeel, versterkt CASMMU zijn vermogen om samen te werken met andere instellingen die betrokken zijn bij problematieken van geestelijke gezondheid en vormt het een aanvulling op ziekenhuizen en in het bijzonder op het Centre Hospitalier Jean Titeca (CHJT). De continue verbetering uit zich in het ontstaan van nieuwe innovatieve projecten, die bijdragen aan zijn positie in de sector.

Als vzw wil CASMMU zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid volledig op zich nemen, door systemen op te zetten die respect hebben voor mens en milieu.

à voir également

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

Maarschalk Fochlaan 6
1030 Schaarbeek

info@casmmu.be


NOUS CONTACTER

Merci pour votre message