Flat Preloader Icon

Onze waarden

In 2018 hebben het Centre Hospitalier Jean Titeca, het PVT Dr Jacques Ley (vandaag de dag het PVT van het CHJT) en CASMMU 4 gemeenschappelijke waarden gekozen:

  • Welwillendheid
  • Professionalisme
  • Geheel
  • Innovatie

Deze waarden vormen de 4 belangrijkste punten waarop de entiteiten zullen kunnen rekenen zowel om de strategie op min of meer lange termijn te verfijnen als om dagelijks actie te ondernemen.

CASMMU heeft zich meester gemaakt van deze 4 waarden, en geeft er de volgende toelichting bij:

Welzijn: het zich met empathie bekommeren om het welzijn van anderen. het verwelkomen en respecteren van de andere en het naar voren brengen van het potentieel van eenieder. het baseren van relaties op samenwerking, vertrouwen en verdraagzaamheid.

Profesionalisme: zich engageren voor de taken die ons zijn toevertrouwd met ethiek, bekwaamheid, vaardigheden en verantwoordelijkheidszin. Dit wordt geleerd, ontwikkeld, verbeterd en gedeeld. Het wordt gestuurd door de ethiek en het in vraag stellen van de beroepspraktijken. Dit professionalisme staat ten dienste van patiënten, collega’s, van de gemeenschap en van zichzelf.

Samen: het vormen van een multidisciplinair team, ondersteunend en collegiaal, dat bestaat uit professionals die samenwerken. het uitdragen van een gemeenschappelijke visie om onze missies te vervullen. het verzamelen van onze competenties rond de patiënt om hem te ondersteunen en zo goed mogelijk te begeleiden in zijn plan.

Innovatie: een proces van continue verbetering met het oog op therapeutische uitmuntendheid.  het durven toepassen van nieuwe ideeën binnen de omgeving en het in vraag stellen van de praktijken in verband met onze missie. het durven evolueren op therapeutisch, organisatorisch en digitaal vlak.

à voir également

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

Maarschalk Fochlaan 6
1030 Schaarbeek

info@casmmu.be


NOUS CONTACTER

Merci pour votre message