Flat Preloader Icon

Opname

Personen die in een beschutte woning wensen te verblijven, worden meestal doorverwezen door hun arts of door een psychosociale hulpverlener.

Opgelet: om in aanmerking te komen voor beschut wonen is het absoluut noodzakelijk dat deze persoon in orde is met het ziekenfonds.

Om toegang te krijgen tot beschut wonen moet de kandidaat een proces doorlopen dat twee tot vier gesprekken omvat. Als hij dit wenst kan de patiënt zich daarbij laten begeleiden door iemand van het team, een familielid of een goede bekende.

Vanaf het begin van de kandidaatstelling wordt de financiële en administratieve haalbaarheid van het project van de kandidaat onderzocht (ziekenfonds in orde, voldoende inkomsten).

Aan de arts-psychiater die de bewoner opvolgt, wordt een medisch verslag gevraagd. Als het om een geïnterneerde patiënt gaat, moeten ook het psychiatrisch expertiseverslag en de uiteenzetting van de feiten vóór de kandidaatstelling of in de loop van het proces in het bezit zijn van het team van het Initiatief Beschut Wonen. De kandidaat moet vooraf zijn toestemming geven voor het verkrijgen van deze documenten bij de artsen, zorgstructuren en secretariaten van de Kamers voor de Bescherming van de Maatschappij.

In sommige situaties krijgt de toekomstige bewoner meteen te horen dat zijn kandidatuur wordt geweigerd. Men verwijst hem dan eventueel door naar andere therapeutische structuren.

Als de kandidaat zijn belangstelling voor beschut wonen bevestigt en het team meent dat het op zijn vraag kan ingaan, dan gaat de kandidatuurprocedure verder en worden volgende ontmoetingen gepland.

Na deze opeenvolgende gesprekken en op basis van de medische, psychologische en sociale elementen aanvaarden of verwerpen het team en de arts de kandidatuur.

Het betreft een beslissing van het hele team, gebaseerd op consensus en op de mogelijkheid om een geïndividualiseerd project voor psychosociale readaptatie. Bij elke kandidatuur wordt gekeken naar de zinvolheid van een behandeling, de nagestreefde doelstellingen en de middelen die kunnen worden aangewend.

Zodra er een plaats voor beschut wonen vrijkomt, neemt het team contact op met de kandidaat-bewoner en met de arts en/of het team van de huidige verblijfplaats van de kandidaat-bewoner. Het kan immers eventueel nodig zijn om aan de bevoegde Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij de toestemming te vragen voor de overgang naar beschut wonen. Vaak dient er ook contact te worden opgenomen met de voorlopige bewindvoerder.

Waar kan kandidatuur worden ingediend voor beschut wonen?

Per e-mail: info@casmmu.be

Afhankelijk van de aanvraag, moet de kandidatuur naar één van de twee sites voor volwassenen of naar de site voor adolescenten te worden gestuurd . Bij volwassenen wordt de kandidatuur naar één van de twee sites voor volwassenen gestuurd, afhankelijk van de beschikbaarheid en de specifiek geformuleerde wensen.

Telefonisch:

Voor adolescenten: 02/732.12.05

Voor volwassenen: 02/216.35.48 (site Foch) of 02 /742.03.50 (site Lambiotte)

à voir également

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

Maarschalk Fochlaan 6
1030 Schaarbeek

info@casmmu.be


NOUS CONTACTER

Merci pour votre message