Flat Preloader Icon

Organogram

Hoofdstuk II van de ziekenhuiswet op de oprichting en het beheer van Initiatieven voor Beschut Wonen bepaalt dat de vereniging moet worden opgericht in de vorm van een vzw en dat de leden van de vereniging minstens moeten bestaan uit:

  • een algemeen ziekenhuis met een dienst A of een psychiatrisch ziekenhuis
  • een dienst of centrum voor geestelijke gezondheidszorg

De vzw Casmmu werd in 1993 opgericht op initiatief van het Ziekenhuiscentrum Jean Titeca en de dienst voor geestelijke gezondheidszorg van de vzw ANAIS.

De statuten van de vzw CASMMU bepalen sinds het begin dat 3 leden van de Raad van Bestuur worden verkozen op voorstel van de vzw Ziekenhuiscentrum Jean Titeca  en 3 leden op voorstel van de vzw ANAIS. De moederinstellingen zijn bijgevolg steeds betrokken geweest bij de waarden en de strategische visie van CASMMU.

Ontdek ons algemeen organogram

à voir également

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

Maarschalk Fochlaan 6
1030 Schaarbeek

info@casmmu.be


NOUS CONTACTER

Merci pour votre message