Flat Preloader Icon

Missies van onze bevoorrechte partner, het CHJT

Het CHJT voorziet in de ziekenhuisopname (functie 4) van adolescenten en volwassenen, voornamelijk met een forensisch statuut. Deze patiënten vertonen meestal een multidimensionale en complexe psychiatrische problematiek, waarbij psychisch lijden samengaat met sociale en gedragsproblemen.

Het CHJT stelt zich tot doel om kwaliteitsvolle multidisciplinaire zorg te verlenen in een therapeutisch kader dat op een “positieve behandeling” is gericht. De multidisciplinaire zorg is erop gericht om samen met de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg binnen het CHJT patiënten toegang tot een geïndividualiseerde begeleiding te bieden en ze aan te sporen om actief hun eigen leven gestalte te geven.

Bovendien is ambulante opvolging van deze patiënten mogelijk dankzij de diverse mobiele teams (functie 2), tijdens raadplegingen (functie 1) en post-behandeling (functie 1).

  • Psychiatrische Verzorgingstehuizen (PVT):

De opdracht van het PVT houdt voornamelijk verband met onderdak bieden (functie 5), omdat alle bewoners in het PVT zelf leven en verblijven. De belangrijkste doelstelling bestaat erin om de bewoners te consolideren in een welzijnstoestand die hen in staat stelt om zich te ontplooien volgens hun potentieel, om aan de normale moeilijkheden van het leven het hoofd te bieden en een bijdrage aan de gemeenschap te leveren.

De Psychiatrische Verzorgingstehuizen staan open voor psychisch kwetsbare personen en personen die moeilijkheden ondervinden om hun leven zelf in de hand te nemen en alleen te leven. De zorg voor deze personen omvat een medicamenteuze behandeling, stimulatie van de hygiëne, de verzorging en de hele huisvestingsfunctie.

De begeleiding van de bewoners steunt vooral op psychosociale rehabilitatie. Zij verwerven bepaalde vaardigheden die zij nog niet hadden of die zij verloren hebben. Dit gebeurt met behulp van een multidisciplinaire begeleiding, om na te gaan welke omgeving voor hen optimaal is als levenskader, op hun tempo.

Ten slotte wordt alles in het werk gesteld om deze bewoners een therapeutisch kader te bieden in een familiale sfeer die ze geruststelt en een veilig gevoel geeft.

à voir également

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

Maarschalk Fochlaan 6
1030 Schaarbeek

info@casmmu.be


NOUS CONTACTER

Merci pour votre message