Flat Preloader Icon

Patiënten

Patiënten die bij CASMMU terechtkunnen zijn volwassenen en jongeren tussen 16 en 22 jaar, die in orde zijn met hun ziekenfonds en lijden aan een belangrijke geestesziekte en/of persoonlijkheidsstoornis.

Meestal gaat het om bewoners die psychotisch zijn of een belangrijke neurose vertonen. Soms hebben zij een secundaire stoornis, hetzij gekoppeld aan middelengebruik, hetzij door een somatische problematiek.

De opgenomen patiënten zijn personen voor wie de uitvoering van een hersocialisatieproject denkbaar is, ongeacht de termijn die nodig is om dit project te verwezenlijken.

Deze personen moeten bijgevolg het potentieel hebben voor een psychosociale heraanpassing en hun symptomatologie moet voldoende gestabiliseerd zijn om in de maatschappij te kunnen leven.

Gedragsstoornissen moeten onder controle zijn.

Zij moeten zelfstandig genoeg kunnen leven voor dagelijkse activiteiten als hygiëne, voeding, medicatie, …

Uitsluitingscriteria:

  • Patiënten die constant medisch toezicht en continue medische verzorging nodig hebben wegens een orgaanpathologie.
  • Patiënten met ernstige gedragsstoornissen die niet verenigbaar zijn met samenleven met andere mensen of in de samenleving.

Gebruikers die in CASMMU verblijven, kunnen een verschillend statuut hebben :

  • De bewoner is aan geen enkele gerechtelijke maatregel onderworpen.
  • De bewoner stelt zich kandidaat met het oog op invrijheidsstelling na zijn behandeling, krachtens de wet van 26 juni 1990 met betrekking tot de bescherming van de persoon van de geesteszieke.
  • De bewoner heeft het interneringsstatuut en zijn opname is afhankelijk van een beslissing van de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij waaronder hij ressorteert, die eist dat hij verblijft in een initiatief voor beschut wonen.
  • De bewoner is minderjarig en onderworpen aan de beslissingen van een Jeugdrechter (afdeling “adolescenten” van een initiatief voor beschut wonen).
à voir également

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

Maarschalk Fochlaan 6
1030 Schaarbeek

info@casmmu.be


NOUS CONTACTER

Merci pour votre message