Flat Preloader Icon

Zorgverstrekking

De medewerkers van het Initiatief voor Beschut Wonen CASMMU zijn maatschappelijk werkers en paramedici (gegradueerden of masters: ergotherapeuten, kinesisten, psychologen, verpleegkundigen, …). Sommigen werken op beide sites voor volwassenen.

Elke medewerker heeft de taak om bewoners te begeleiden en bij te staan bij hun maatschappelijke herintegratie.

Door de diversiteit in de opleidingen kan het team mogelijkheden bekijken om antwoorden te bieden voor vaak complexe situaties.

Voor de twee sites voor volwassenen zijn er twee artsen-psychiaters en voor de site voor adolescenten is er één arts-psychiater.

Het Initiatief voor Beschut Wonen CASMMU vangt volwassen bewoners op twee sites op: site FOCH et site LAMBIOTTE.

De omkadering is aangepast aan elke bewoner. Ze houdt rekening met zijn moeilijkheden en competenties. Dit maakt een geïndividualiseerde algemene aanpak mogelijk ter ondersteuning van de aanvaarding en de omgang met de mentale stoornis, gekoppeld aan zelfontplooiing.

De zorgmodaliteiten op beide sites zijn identiek, hoewel sommige aspecten verschillen omwille van geografische verschillen of een ander personeelssamenstelling.

De zorgmodaliteiten van het Initiatief voor Beschut Wonen zijn identiek voor alle bewoners, ongeacht hun wettelijk statuut, al is het uiteraard onmogelijk om geen rekening te houden met wettelijke beperkingen bij de zorgverstrekking.

In sommige situaties biedt CASMMU intensievere begeleiding. Dit is de formule IBW+. Deze optionele formule is bedoeld voor nieuwe bewoners en/of bewoners die een periode van grotere psychische kwetsbaarheid en/of gedragsstoornis doormaken. IBW+ bestaat uit hulp bij het innemen van medicatie, van maandag tot vrijdag en zondagmiddag. De inschrijving van de bewoner in de formule IBW+ is tijdelijk; de tijd die nodig is voor de bewoner om een zekere mate van zelfstandigheid te verwerven of te herwinnen bij het innemen van zijn medicatie. Bewoners die voor deze formule zijn ingeschreven, kunnen ook profiteren van dagelijkse ontmoetingen met een hulpverlener van het team. 

De site voor beschut wonen voor adolescenten staat open voor jongeren van 16 tot 22 jaar met ernstige psychologische/psychiatrische stoornissen en gedragsstoornissen. Hun geestelijke gezondheid is gestabiliseerd en ze wensen een proces van verzelfstandiging doorlopen met het oog op een realistisch levensproject.

De op deze manier opgevangen jongeren zijn afkomstig van ziekenhuisstructuren, jeugdzorg of hun thuismilieu. De meesten hebben een lange weg afgelegd in een of meerdere instellingen.

Dit zijn de algemene doelstellingen:

  • een structuur voorstellen die voorrang geeft aan begeleiding naar zelfstandigheid;
  • de continuïteit en coherentie van de zorgverstrekking verzekeren;
  • deze jongvolwassenen helpen een netwerk voor hulp en zorg te ontwikkelen;
  • en ten slotte de bewoner over een periode van maximaal drie jaar begeleiden naar een transitie naar het leven op een privé-domicilie of naar andere structuren (appartementen onder toezicht, therapeutische gemeenschappen, …).

Op basis van deze gespecialiseerde en intensieve begeleiding vormt het verblijf in een beschutte woning “een springplank” naar meer zelfstandigheid voor een populatie die de capaciteit heeft om zijn mogelijkheden te ontwikkelen, met een evolutie naar een latere overgang naar niet-omkaderde structuren.

 

à voir également

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

Maarschalk Fochlaan 6
1030 Schaarbeek

info@casmmu.be


NOUS CONTACTER

Merci pour votre message