Flat Preloader Icon

Onze doelen

De IBW CASMMU, het Centre Hospitalier Jean Titeca (CHJT) en de psychiatrische verzorgingstehuizen vormen een geheel van zorg dat beantwoordt aan de verschillende behoeften van geestelijke gezondheid, overeenkomstig het klinisch verloop, alsook aan de vijf functies die zijn ontwikkeld in het kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg.

De missie van CASMMU sluit voornamelijk aan op (functie 5 opvang) maar ook op (functie 3) die de psychosociale rehabilitatie beoogt via de realisatie van missies om dagelijkse activiteiten te organiseren. De personeelsleden die zijn verbonden aan een beschutte woning hebben een begeleidende functie, die voornamelijk is gericht op het behoud van de zelfstandigheid van de bewoners. De hulp die aan de bewoners wordt aangeboden, is geïndividualiseerd en kan verschillende vormen aannemen.  Voor sommigen zal deze hulp zich beperken tot het bieden van een luisterend oor en ondersteuning via referentiegesprekken, voor anderen zal de begeleiding uitgebreider zijn en kan deze gericht zijn op verschillende assen (administratieve hulp, budgettaire begeleiding, individueel behandelplan …). De dagelijkse activiteiten (functie 3) omvatten de taken van begeleiding van de patiënten bij activiteiten met het oog op opleiding, sociale activiteiten, culturele activiteiten, beroepsactiviteiten of socioprofessionele re-integratie.

Het nagestreefde doel is in alle gevallen een verbetering van de sociale integratie. De aangeboden hulp moet, onder andere, de volgende activiteiten omvatten:

  • toezien op de klinische toestand en de stabiliteit en evolutie ervan, terwijl de risico’s van een mogelijke terugval zoveel mogelijk worden voorkomen.
  • toezien op de verbetering of het behoud van sociale en administratieve vaardigheden en het invoeren van de nodige ondersteuning.
  • toezien op de goede werking van het netwerk van de bewoner.
  • toezien op een tijdsbesteding die is aangepast aan de psychische toestand van de betreffende persoon. In dit verband is ook een plaats voor ontmoetingen en vrijetijdsactiviteiten in de buurt van de woningen (april 2004) geopend, zodat de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Deze plaats is ook toegankelijk voor gasten. Iedereen kan profiteren van een internetverbinding, de dagelijkse krant, gezelschapsspelletjes spelen … Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd.
  • Toezien op de kwaliteit van de contacten van de bewoners in hun leefomgeving en met de lokale gemeenschap.
à voir également

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

Maarschalk Fochlaan 6
1030 Schaarbeek

info@casmmu.be


NOUS CONTACTER

Merci pour votre message